Годишњица продора српске војске у Срем 6. септембра 1914.

Чланови Општинског одбора СУПРС “Драгутин Гавриловић”, Стари град Савеза потомака ратника Србије од 1912-1920. обележили су сто и шеснаесту годишњицу од продора српске војске у Срем 6. септембра 1914.
Тај подухват је био захтеван од савезника, Француске и Русије. Тада су аустроугарске трупе задржане у Срему, а савезници били мање оптерећени на својим фронтовима.
Српска војска се је повукла из велике губитке, а српски народ у Срему и Земуну тешко страдао.