ЋУ петак 19. 06. 2020. године преставници беградских општина, уз организацију Општине Земун обележили су годишњицу погибије мајора Бранка Вукосављевића, пилота и јунака из Великог рата.