Шајкашка срце српске Војводине

У среду 13.марта предстаљена је књига “Шајкашка срце српске Војводине”, аутора Петра и Александра Ђурђева. Присутни су били чланови нашег Савеза потомака, председник Љ. Марковић, Паја Лучић, Милена Харамбашић, а Иван Стратимировић је говорио о јуначкој Шајкашкој. Гајдаш Шајкаш је украсио догађај са неколико песама.