Чланство у Савезу

Чланови Савеза могу бити појединачни, колективни и почасни. Члановима Савеза се издају чланске карте, појединачног, колективног и почасног члана Савеза.