УЧЛАЊЕЊЕ

У складу са одредбама Сатута Савеза чланови могу бити појединачни, колективни и почасни. Члановима Савеза се издају чланске карте, појединачног, колективног и почасног члана Савеза.

Чланови појединци могу бити потомци ратника ослободилачких ратова Србије од 1912-1920.године, ако прихватају Статут и потпишу приступницу за учлањење у Савез.

Колективни чланови Савеза могу бити борачке и патриотске организације, удружења, школе, радне и друге организације и други субјекти ако прихватају Статут и донесу одлуку о приступању Савезу. 

Почасни и помажући чланови се бирају у складу са одлуком Скупштине и Републичког одбора Савеза. Почасни чланови Савеза су угледне личности из земље и иностранства

Чланови се примају у општинске или републлички одбор попуњавањем Појединачне или колективне приступнице

Примерак обрасца Појединачне приступнице можете преузети овде>>>

Примерак обрасца Колективне приступнице можете преузети овде >>>